Què és un Operador Econòmic Autoritzat?

El procés que s’inicia quan es tala un arbre, i fins que el moble arriba a casa teva, rep la denominació de cadena de subministrament, o Supply Chain. És un procés complex i molt llarg, en el qual participen milers de persones, i que sovint exigeix que les mercaderies recorrin llarguíssimes distàncies.

Perquè tot vagi bé, la cadena ha de ser molt acurada. Si només una de de les seves parts falla, si succeeix qualsevol contratemps, tot el procés es veu afectat.

Què podria afectar aquesta cadena? Els tràmits duaners, per exemple. Un vaixell carrega milers de contenidors. Si les autoritats haguessin de revisar-los d’un en un per a comprovar que no porten mercaderies il·legals, ocasionaria grans retards.

Per això, la Unió Europea ha creat l’estatut de:

Operador econòmic autoritzat (OEA)

L’objectiu fonamental d’aquesta certificació és ser considerat operador de confiança en matèria duanera. És molt important, tant per a l’empresa (ja sigui naviliera, agent de duanes, transitària o transportista, com nosaltres), com per als seus propis clients, ja que ajuda a agilitzar els tràmits mantenint la màxima seguretat en les transaccions internacionals.

Aquesta certificació és opcional, tot i que molt recomanable, i s’ha de sol·licitar a la AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària). Aquesta Agència comprova si el sol·licitant compleix els requisits, que són:

  • Acreditar solvència financera.
  • Haver complert sempre la normativa duanera.
  • Els seus procediments comptables, mercantils, informàtics i duaners han d’ajustar-se estrictament a la normativa.
  • Les seves instal·lacions han de presentar els nivells de seguretat física adequats.

Si es compleixen totes aquests condicions, l’empresa adquireix l’estatut d’OEA, com succeeix en el cas de Multitrans.

Els avantatges de treballar amb una empresa OEA

Un Operador Econòmic Autoritzat pot tenir certificació per a Operacions Duaneres, Seguretat o ambdues. Això li proporciona diversos avantatges, que finalment són en benefici del client:

  • Menys controls. Les Autoritats Duaneres realitzen controls regulars de les mercaderies (inspecció de contenidors) i de la documentació. Les empreses acreditades OEA tenen menys tràmits d’aquesta classe.
  • Tractament prioritari. En cas de control, aquest es realitza amb prioritat respecte a les empreses que manquen d’aquesta certificació.
  • Abast comunitari. En el cas dels agents de duanes, poden treballar des de la seva seu amb qualsevol port de la UE.
  • Procediments duaners simplificats. Els OEA poden sol·licitar la simplificació de tràmits.

En general, l’Operador Econòmic Autoritzat gaudeix d’un millor tracte per part de l’autoritat. I això suposa, per als nostres clients, que les seves mercaderies arriben abans a les instal·lacions.

Desitges saber més?

Si la teva empresa és importadora o exportadora, els beneficis de treballar amb Operadors Econòmics Autoritzats (o, fins i tot, de sol·licitar aquesta certificació) poden ser de molt d’interès per a tu. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem detalladament.

Fins aviat!

Obrir chat
¿Necesitas ayuda?
Salutacions.
En què podem ajudar-te?