La seguretat és un aspecte inqüestionable a la logística de productes químics. És per això que per transportar substàncies químiques perilloses és indispensable conèixer el reglament de transport de productes químics i les regulacions internacionals, la perillositat i les millors pràctiques per al transport d’aquest tipus de mercaderies perilloses.

De la mateixa manera, els fabricants han de classificar, seguir regulacions d’etiquetatge específiques i embalar i documentar correctament les mercaderies perilloses. Aquests requisits per al transport de mercaderia perillosa estan dissenyats per mantenir la màxima seguretat a tot el personal que la manipula, des de l’equip de fabricació fins als seus distribuïdors.

BONES PRÀCTIQUES PER AL TRANSPORT DE PRODUCTES QUÍMICS

Com ja hem esmentat, els fabricants d’aquest tipus de mercaderies perilloses les han d’etiquetar, embalar i documentar correctament. Si l’etiqueta s’altera durant el transport, l’encarregat del trasllat, és a dir, el transportista, és el responsable de posar-se en contacte amb el fabricant i obtenir-ne una de nova en condicions. Els qui manipulen els productes químics també són responsables de comprendre les advertències i les precaucions necessàries.

Les etiquetes han d’estar col·locades a l’embalatge exterior de la mercaderia en qüestió i han de romandre visibles i intactes durant la vida útil del producte. Aquestes etiquetes d’advertiment inclouen:

 • Nom d’enviament correcte del producte químic.
 • Número ONU designat.
 • Pictogrames d’advertiment basats en la classificació de perill.

PERILLS EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES QUÍMIQUES

Hi ha diversos tipus de substàncies químiques, totes amb diferents característiques. És per això que hi ha una àmplia varietat de perills que poden resultar en accidents relacionats amb el transport. L’ONU classifica les mercaderies perilloses en funció de les amenaces principals que representen.

La classificació de les mercaderies químiques i perilloses, segons el seu perill, és la següent:

Explosius: els explosius són aquelles substàncies químiques que per alguna causa externa es transformen en gasos; alliberant calor, pressió o radiació en un temps molt breu i suposa una amenaça d’explosió durant el transport.

Gasos: els gasos perillosos poden ser inflamables i capaços de causar un incendi o poden ser tòxics i causar intoxicacions en els qui els manipulen.

Líquids inflamables: són líquids combustibles que poden encendre’s fàcilment a l’aire a temperatura ambient, danyant edificis, al medi ambient o fins i tot causant lesions o morts.

Sòlids inflamables: s’entén per sòlid inflamable una substància química sòlida que s’inflama amb facilitat o que pot provocar o activar incendis per fregament.

Substàncies oxidants: un agent oxidant és un compost químic que oxida una altra substància en reaccions electroquímiques o de reducció-oxidació. Poden accelerar el desenvolupament d’un incendi o provocar que materials combustibles cremen espontàniament.

Substàncies tòxiques: la toxicitat és la capacitat d’una substància química de produir efectes perjudicials sobre un ésser viu, en entrar-hi en contacte.

Materials radioactius: són aquells materials radioactius de procedència natural sobre els quals qualsevol activitat tecnològica humana hagi incrementat el potencial d’exposició en comparació amb la situació inalterada. El vessament d’aquestes substàncies pot causar danys enormes als ecosistemes i a les persones.

Substàncies corrosives: són aquelles substàncies químiques capaces de destruir o danyar d’una manera irreversible aquelles superfícies amb què entren en contacte. Poden fer malbé greument la pell, la vista o el tracte respiratori.

CONSELLS PER EVITAR ACCIDENTS AMB MERCADERIA PERILLOSA

A Multitrans comptem amb àmplia experiència en el transport de productes químics, cosa que ens atorga una gran professionalitat, confiança i seguretat a l’hora de transportar productes químics. És per això que en aquest article us donem alguns consells clau per evitar accidents en la logística d’aquest tipus de mercaderia sensible i perillosa.

 • La incorporació de les millors pràctiques per al transport tant intern com extern de productes químics és essencial per reduir així dràsticament el risc de danys econòmics i el personal que els manipula.
 • És important utilitzar els contenidors i embalatges adequats a les característiques del producte que cal transportar.
 • Evitar sempre col·locar productes incompatibles junts en un mateix contenidor, evadint així reaccions no desitjades en cas de fugida o vessament.
 • Assegureu-vos que tota persona involucrada en la manipulació i transport d’aquest tipus de mercaderies faci servir l’equip de protecció personal adequat.
 • Assegurar les mercaderies el màxim possible per evitar així fugues o vessaments.
 • Classificar sempre les mercaderies d’acord amb els seus perills segons el que designa l’ONU.
 • Contractar empreses de transport competents, qualificades i prou professionals i preparades per a aquest tipus de transports, com ho és Multitrans.
 • Mantenir un registre de les substàncies que es transporten. Els documents d’enviament, permisos i instruccions d’emergència són fonamentals per a la seguretat de tota persona que treballi amb aquest tipus de mercaderies.

MULTITRANS, ELS TEUS TRANSPORTISTES DE PRODUCTES QUÍMICS DE CONFIANÇA

Multitrans, empresa de transport a Barcelona, ​​especialitzada en el transport de mercaderies per carretera, ofereix diferents serveis de transport en camió, entre ells el servei de transport de productes químics i mercaderies perilloses.

CERTIFICACIONS QUE AVALEN LA NOSTRA PROFESSIONALITAT DAVANT DE LA LOGÍSTICA DE MERCADERIES PERILLOSES

Com a empresa de transport de mercaderies per carretera, disposem de diversos certificats i acreditacions que avalen la nostra experiència i professionalitat davant del transport de productes químics.

Comptem amb el certificat SQAS, Safety and Quality Assessment Systems, que avalua el compliment dels estàndards de qualitat, seguretat i protecció del medi ambient. Aquest certificat ens acredita pel transport de productes químics i mostra el compromís de l’empresa cap als clients.

També tenim en compte la normativa ADR sobre el transport internacional de càrregues perilloses per via terrestre, un acord europeu signat per diversos països per regular el transport de mercaderies perilloses per carretera.

Som també Operadors Econòmics Autoritzats (OEA), cosa que ens ofereix una gestió duanera més àgil. La possessió d’aquest certificat indica el correcte compliment de la legislació duanera i normativa fiscal.

MULTITRANS, EXPERTS DEL TRANSPORT A BARCELONA

Som un valor segur per al trasllat dels teus productes químics, comptem amb prou competència i professionalitat per oferir aquest servei de la forma més eficaç i segura possible, parlem?

Obrir chat
¿Necesitas ayuda?
Salutacions.
En què podem ajudar-te?