Empreses del sector del transport com a multitrans saben el rellevants que són les xarxes transeuropees de carreteres per a agilitar el trasllat de les mercaderies amb totes les garanties. Aquest conjunt planificat correctament està dissenyat per a facilitar aquest trànsit a la Unió Europea.
La importància del transport terrestre és inqüestionable avui dia. Ja sigui en l’àmbit nacional com en l’internacional, l’accés a una empresa de transport per carretera és senzill. No obstant això, cal comptar amb aquella que ofereixi els millors beneficis en els lliuraments. Per aquest motiu, l’entramat de carreteres compleix un paper fonamental per a aconseguir-lo.

El transport de mercaderies a Europa

El continent europeu està interconnectat per una xarxa de carreteres i una xarxa transeuropea de transport (TEN-T) amb més de 136 700 quilòmetres de carreteres. A això se li suma l’increment del volum de mercaderies des de l’any 1990. El 49% del pes el suporta el transport per carretera.
En els últims anys s’han adaptat mesures i polítiques a fi de reduir les emissions de CO₂ que procedeixen del transport terrestre. Per això, la Comissió Europea s’ha fixat per a l’any 2050 la reducció del 60% en relació amb els nivells de 1990.

La Xarxa Transeuropea de transport per carretera

Actualment, les Xarxes Transeuropees (RTE) tenen com a finalitat connectar les regions del continent europeu gràcies a una infraestructura innovadora, eficaç i moderna. Sense lloc a dubte, cal estar a l’altura del client oferint rapidesa, professionalitat, eficàcia i sostenibilitat en aquesta mena de ruta de transport.
Tant la planificació com el desenvolupament i explotació d’aquestes xarxes transeuropees han contribuït a aconseguir els objectius de la Unió Europea. El propòsit és millorar una política de transports més competitiva i sostenible per a millorar el funcionament en les carreteres i enfortir l’economia.

Els principals avantatges de les Rutes Transeuropees de Transport per carretera

Actualment, el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) és el responsable de mantenir aquestes xarxes transeuropees per a connectar totes les regions de la Unió Europea. Per tant, aquestes eines contribueixen al creixement del mercat i fomenten l’ocupació.
Així mateix, la preocupació actual és preservar el medi ambient i disminuir la petjada de carboni amb la reducció d’emissions contaminants.
No fa molt temps, la falta d’una infraestructura de transports coherent suposava un obstacle seriós per al bon funcionament d’aquest sector. Quins són els principals beneficis d’implantar un sistema segur i eficient? A continuació, t’oferim tots els detalls sobre aquest tema.
Mobilitat sostenible en el transport de mercaderies

La xarxa transeuropea per al transport de contenidors

té com a objectiu afavorir la mobilitat de manera eficient. Això afavoreix la connectivitat entre els diferents territoris de la Unió Europea i promou el creixement econòmic.
Aquest increment de trànsit ha ajudat en la descongestió del transport internacional i ha dotat de major agilitat a les xarxes viàries per a evitar els colls d’ampolla en aquestes infraestructures.

El transport de mercaderies s’ha optimitzat

El transport terrestre ha d’assegurar una activitat optimitzada i, gràcies a la tecnologia, la informació i comunicació, aquest ha millorat considerablement. La burocràcia es veu reduïda, i es caracteritza a la logística en el transport de mercaderia per la seva eficàcia.
Actualment, les flotes de transport inclouen opcions per al rastreig i localització de la càrrega gràcies a la sistematització de fluxos circulatoris que s’han millorat. Sense lloc a dubte, hi ha hagut que implantar un model de gestió més eficient per a dotar de major dinamisme el trasllat de les càrregues.

Cohesió econòmica i social

Una dels majors avantatges de l’accessibilitat i connectivitat a les regions europees és la cohesió econòmica i social. Fins i tot les zones menys poblades es veuran afavorides amb aquesta xarxa d’infraestructures entre els estats membres.
Per tant, la interconnexió és molt avantatjosa per al trànsit local, regional i de llarga distància. En qualsevol dels casos, el transport terrestre es veurà beneficiat a menor o major escala. El més important és que aquesta xarxa d’infraestructures compensarà a les regions més desfavorides.
En definitiva, Europa es caracteritza per una xarxa de rutes terrestres que conformen una malla de gran complexitat. Aquestes vies són indispensables per al desenvolupament i bon funcionament del mercat, ja que garanteixen la lliure circulació de les persones, mercaderies i serveis.

En definitiva, multitrans, empresa referent i de confiança en aquest sector, pot desenvolupar el seu treball diàriament gràcies a la coordinació d’aquest sistema de carreteres, l’objectiu prioritari de les quals és facilitar el trànsit ràpid de llarga distància en aquest context internacional.

Obrir chat
¿Necesitas ayuda?
Salutacions.
En què podem ajudar-te?