Organitzar la càrrega d’un camió és una tasca que no cal deixar per a l’últim moment. És important aprofitar al màxim l’espai disponible, ja que contribuirà a reduir els costos del transport de la mercaderia. Però, com actuar de manera òptima? A continuació, t’oferim les claus que hem de tenir en compte.

Respectar les característiques del camió i la carrosseria

Les característiques de la carrosseria afecten de manera directa a les possibilitats de carregar el camió. Has de parar esment a la longitud, l’amplada, l’altura, la distància entre els eixos i la quantitat d’aquests, la càrrega màxima disponible en el remolc, el pes buit i el màxim. En tenir en compte aquests aspectes, tindràs una idea clara de la càrrega que pot portar.

L’objectiu és aprofitar al màxim l’espai, però, sense forçar la potència de la tractora. Això només portaria a consumir més combustible i a desgastar el motor, així com altres elements del camió al complet. Un dels punts més importants a considerar són els eixos del tràiler. Són els punts en els quals es pot carregar més pes, encara que cal distribuir la mercaderia de manera adequada per a no sobrecarregar-los.
Si realitzes una mala càrrega, les parts que componen els eixos del camió es desgastaran de manera prematura. D’aquesta manera, es podrien donar fallides enmig de la carretera, les quals podrien comprometre tota la càrrega i al propi conductor. Per tant, és important realitzar una distribució adequada i dur-la a terme a consciència.

La distribució del pes

Una bona distribució del pes genera estabilitat i menys frecs entre la mercaderia, a part de que serveix per a protegir els paquets. Per a aconseguir bons resultats, és important que tinguis en compte els punts de descàrrega prevists en la ruta. Els productes han de col·locar-se en l’ordre que seran descarregats, la qual cosa facilita aquest procés. Si segueixes aquest model, aconseguiràs una distribució homogènia, optimitzada i efectiva.
A més, no dubtis a subjectar convenientment els productes que ho necessitin i establir bosses d’aire per a emplenar els espais. Les mercaderies estaran equilibrades i no xocaran les unes amb les altres al llarg del viatge. Això és important no sols per la seguretat de la càrrega i del conductor, sinó per a garantir la bona imatge de la companyia transportista. Un paquet danyat no serà bé vist pel receptor d’aquest.

El cubicatge de la càrrega

A l’hora d’acomodar la càrrega en el remolc, has d’atendre les seves característiques. Necessites saber l’alçada, l’amplada, la llargària i el pes dels productes. També és important saber si poden apilar-se, inclinar-se o girar amb facilitat. Aquests factors establiran la quantitat d’elements que es poden emmagatzemar en l’espai disponible i determinaran la forma en la qual es col·locaran.
Un altre aspecte a considerar és com es realitzarà la descàrrega. El fet que sigui més ràpida o lenta afectarà la col·locació de la mercaderia. Es mantindrà un pes uniforme en tot moment, la qual cosa evitarà que se sobrecarreguin els eixos del remolc. Els objectes de pes més alts tindran prioritat, encara que sense oblidar l’ordre en el qual es descarregaran. Els de menor massa són útils per a emplenar espais buits, però sempre respectant que no pateixin danys.
Tingues en compte que, si deixes buits en el remolc, es podrien donar bolcades o accidents, degut a la descompensació en la càrrega. El mateix passaria si aquesta es distribuís concentrant-la en un únic punt. Les mercaderies més pesades han de col·locar-se prop dels eixos, però no en la part posterior o en els laterals, ja que seran més útils en el centre.
Per descomptat, procura utilitzar la maquinària correcta per a la càrrega i descàrrega. No sols evitaràs danys en els productes transportats, sinó que simplificaràs aquest procés. Et donarà suficient marge i perspectiva per a saber si estàs col·locant la mercaderia de manera adequada. A més, podràs actuar amb rapidesa en cas que sorgeixi un problema.
Al final, és molt recomanable que revisis a fons la distribució de la càrrega. Aquesta acció es durà a terme abans que el camió parteixi i se centrarà en comprovar diferents aspectes. La col·locació és important, però també que s’utilitzin els elements de subjecció adequats per al material transportat. Aquests han de romandre en una posició tal que els permeti ser efectius o que la seva tensió sigui l’esperada. Així, mantindran cada producte en el seu lloc al llarg de tot el trajecte.
En definitiva, hem de tenir en compte els aspectes esmentats per a garantir una correcta organització. Aquesta afectarà la qualitat del transport i a la seguretat tant de la mercaderia com del conductor. Si ens equivoquem i realitzem una distribució pobra, podríem provocar accidents i danys irreparables en els productes que estem transportant.

Obrir chat
¿Necesitas ayuda?
Salutacions.
En què podem ajudar-te?