Què és el transport multimodal?

A diferència del transport en el que la càrrega es transporta en un únic vehicle, en el transport multimodal hi intervenen més d’un mitjà de transport.

En el transport de mercaderies per carretera el vehicle per excel·lència és el camió, això és un fet. Al transport multimodal aquest es combina amb altres mitjans de transport terrestre, com el ferrocarril (tren de mercaderies); però també es pot combinar amb el transport marítim o amb el transport aeri (vaixells i avions de càrrega).

Aquest sistema de transport multimodal ajuda a superar les llargues distàncies i és el més recurrent quan parlem de transport transfronterer (importació i exportació).

Quin és el seu tret distintiu?

Allò que fa diferent el transport multimodal, pel que fa al tràfec de la mercaderia, és que aquesta es distribueix en paquets individuals que s’han de transferir als diferents mitjans de transport en cada transbordament.

Per contra, en el transport intermodal la mercaderia es distribueix en una única unitat de càrrega (UTI: Unitat de Transport Intermodal), que és la que es mou (remolcs, contenidors o caixes mòbils).

Documentació de transport multimodal

Si ens fixem en la documentació de transport, el transport multimodal requereix la signatura d’un únic contracte, vàlid per a tot el procés, des de la càrrega de la mercaderia del client fins al lliurament en la destinació final. És a dir, que un sol agent assumeix tota la responsabilitat del transport.

Aquest agent es coneix com a transportista multimodal o OTM (Operador de Transport Multimodal). Així, és l’OTM qui controla tot el procés, organitzant la cadena amb els mitjans de transport més adequats en cada cas per tal de complir la seva missió en condicions òptimes.

Els OTM no només s’ocupen de triar els vehicles i dissenyar la combinació més eficient per satisfer les necessitats del client. També han d’oferir serveis globals que incloguin no només maniobres de transport i trafegament, sinó també emmagatzematge en condicions òptimes; especialment en el cas del transport de càrregues especials, tenint en compte les seves particularitats, com ara al transport de mercaderies perilloses, al transport d’aliments o al de productes farmacèutics. No cal dir que s’ha de garantir l’eficiència en l’execució d’aquests serveis en tota la cadena de subministrament (des de la manipulació i transport de matèries primeres, passant per la seva transformació, fins al lliurament del producte acabat al client final).

Costos del transport multimodal

Amb caràcter general, la contractació del transport multimodal, que es realitza en el marc d’un únic contracte, és més econòmica que la contractació dels diferents transportistes separadament, per a cadascun dels trams del transport.

En l’àmbit del transport internacional d’importació i exportació, cal destacar l’estalvi de costos en els procediments duaners que comporta el transport multimodal. Gràcies al servei de desconsolidació de càrrega (alliberament de diversos enviaments consolidats sota un únic document de transport) s’aconsegueixen grans avantatges competitius en el pagament d’impostos duaners, així com en els terminis de lliurament.

Transport multimodal vs. transport combinat.

Hi ha, però, un altre tipus de transport molt similar al transport multimodal, pel que fa al trasllat de càrrega, però per al qual és preceptiva la signatura de diferents contractes, un per a cadascun dels diferents tipus de transport utilitzats. Ens estem referint al transport combinat. En aquesta altra modalitat, la responsabilitat recau en cadascun dels transportistes implicats en la cadena de transport. I, en general, té un cost més alt que l’alternativa de contractar una OTM.

Tipus de remolc

A Multitrans movem 2.880 tones al dia amb 60 camions en trànsit i un total de 25 camions en flota pròpia, geolocalitzats i en comunicació contínua amb la nostra seu.

Entre altres vehicles, disposem de:

Camions bolquets de 20 i 40 peus: utilitzats per al moviment de terra i per al transport de materials en general. La càrrega màxima és d’entre 28 i 29 tones.

Camió de góndola: utilitzat per al transport de maquinària o materials molt pesats i grans. La càrrega màxima autoritzada és de 20 tones.

Camió grua sidelifter: incorpora un ascensor lateral al semiremolc i serveix per a la càrrega, descàrrega i manipulació, en llocs on no hi ha altres grues, de contenidors marítims de 20, 30 i 40 peus. Pot moure fins a 30 tones de massa bruta.

Pots veure tota la nostra oferta i tipus de contenidors amb les seves característiques tècniques aquí.

Obrir chat
¿Necesitas ayuda?
Salutacions.
En què podem ajudar-te?