En aquest article t’oferim algunes recomanacions sobre el transport de productes farmacèutics. També revisem la normativa vigent i les característiques del certificat GDP (Bones Pràctiques de Distribució), document que garanteix la distribució en perfectes condicions i a l’engròs d’articles d’aquest tipus.

Cal assenyalar, abans d’entrar en matèria, que a Multitrans comptem amb aquest requisit i oferim transport de contenidors en el Port de Barcelona, segons les especificacions establertes per l’autoritat competent.

Recomanacions que s’han de tenir en compte

El transport de medicaments requereix del monitoratge continu en temps real dels vehicles amb temperatura controlada. A més, aquests solen estar equipats amb transferència de temperatura i alarmes en cas de desviacions, assegurant així una acció immediata. L’objectiu és transportar des de mostres biològiques, vacunes, fluids intravenosos o hemo derivats fins a equip mèdic (articles estèrils) en les millors condicions.

Els productes farmacèutics són particularment sensibles. Tots els útils d’aquesta naturalesa, així com els medicaments biotecnològics sensibles, han de transportar-se en una cadena de fred completa.

Emmagatzematge en fred individual

En cas d’escala o d’emmagatzematge en fred, cal mantenir els productes sensibles a la temperatura en condicions òptimes (congelats a -25 ° C, refredament de +2 ° C a +8 ° C o temperatura ambient de +15 ° C a +25 ° C) i enviar-los en el temps requerit al seu destí.

Lliurament

Atès que els productes farmacèutics termo làbils s’han de transportar en rangs de temperatura definits, l’ús de vehicles adequats amb temperatura controlada és essencial. És convenient garantir la manipulació professional en aquestes operacions, ja sigui en enviaments de poc volum o càrregues completes aplicables per a tots els rangs de temperatura, de -25 ° C a +25 ° C, en qualsevol moment o temporada.

Documentació a prova de manipulacions

El sistema de control de temperatura validat en els vehicles permet l’emissió de documentació a prova de manipulacions per a cada enviament. Els registres de temperatura són arxivats i es poden imprimir si és necessari. Totes les parts reben una còpia de la cadena de fred completa amb la seva factura de transport.

Disposicions legals

Com els productes mèdics són sensibles a les fluctuacions de temperatura i, per tant, poden escurçar significativament la vida útil de les vacunes o els productes de bio enginyeria, s’han de definir temperatures mitjançant un estricte control de qualitat.

Cada transport ha de ser manipulat d’acord amb les pautes de la GDP per a complir amb els requisits legals. En cas contrari, es contemplen fortes multes que poden soscavar la rendibilitat del noli i repercutir negativament en la reputació de tots els agents involucrats. En el pròxim apartat et donem més informació sobre aquest important marc normatiu.

Cadena de subministrament i certificat GDP

La cadena de subministrament en la indústria farmacèutica, com t’hem comentat, requereix un seguiment rigorós en condicions estrictament controlades per al lliurament i distribució, garantint la correcta manipulació d’aquesta mena de productes. Aquests controls es mesuren sota normes i estàndards de qualitat que certifiquen les bones pràctiques de distribució i el compromís de les organitzacions i empreses que ofereixen serveis de transport.

Per això, és important que les empreses del sector de la logística i magatzematge estiguin avalades per aquesta mena de certificacions que acreditin la formació, les avaluacions de riscos o els sistemes de seguretat adequats per a dur a terme els serveis de distribució d’acord amb la normativa vigent.

En obtenir la certificació GDP, una empresa demostra als seus clients que és capaç de realitzar transports de la forma que esperen els fabricants o majoristes de productes farmacèutics. I, per tant, serveix al sector de la salut com un soci indispensable en la cadena de subministrament.

GDP és un sistema de qualitat per a magatzems i centres de distribució de medicaments. Té reconeixement internacional i estipula que els distribuïdors farmacèutics han d’alinear les seves operacions amb els seus estàndards. L’objectiu és mantenir la seguretat i la qualitat del producte durant la distribució.

Aquest marc assegura la implementació de sistemes de gestió de qualitat consistents al llarg de la cadena de subministrament, des del lliurament de matèries primeres a les plantes de fabricació fins a l’enviament de medicaments acabats a l’usuari final.

En aquest sentit, disposar del certificat GDP garanteix la correcta manipulació i distribució de productes farmacèutics per al trànsit marítim internacional. Multitrans, empresa de transport a L’Hospitalet de Llobregat, compta amb aquesta certificació, que demostra que estem preparats per a transportar tot tipus d’articles farmacèutics i dur a terme la distribució de vacunes en contenidors refrigerats. Com a agència de transport, en totes les nostres operacions complim amb els més alts estàndards internacionals de qualitat i seguretat, la qual cosa ens brinda una posició privilegiada en comparació amb la competència. Els nostres serveis estan pensats per a tota mena de centres de producció, magatzematge o trasllat de medicaments i recursos sanitaris.

Obrir chat
¿Necesitas ayuda?
Salutacions.
En què podem ajudar-te?