Multitrans realitza el Qüestionari SQAS

La professionalitat i la qualificació tècnica dels nostres conductors és el pilar fonamental de la nostra organització. Contra el que alguns creuen, el conductor suporta una gran pressió, ja que sobre ell cau la responsabilitat de garantir que cada mercaderia arribi a la seva destinació sense novetat i en el temps previst.

La cosa es complica quan la mercaderia és delicada o fins i tot perillosa. Per això, el conductor i el vehicle –o el contenidor– han d’estar en possessió de llicències que els habiliten per a transportar aquesta classe de mercaderies.

 

Però, la indústria té alguna cosa a dir…

La indústria química europea fa servir els serveis logístics de tercers per a emmagatzemar, manipular i transportar tota classe de productes químics a granel, intermedis o acabats. Per descomptat, exigeixen que les operacions es duen a terme amb seguretat i qualitat per a la protecció del medi ambient, la salut dels empleats i el públic.

Per això, la Federació Europea d’Indústries Químiques (CEFIC per les seves sigles en anglès) ha desenvolupat el seu propi estàndard de qualitat, seguretat i medi ambient. El seu nom és SQAS: Sistemes d’Avaluació de Seguretat i Qualitat.

Aquesta certificació no és oficial. Això la fa encara més important, ja que transcendeix els requeriments de l’administració i estableix el compliment de requisits encara més exigents.

 

Com s’obté SQAS?

Aquest esquema de qualitat pot descarregar-se a través de la pàgina sqas.org i inclou dos o més qüestionaris, depenent de les activitats.

En el cas de les empreses de tranport, els qüestionaris són dos:

SQAS Transport Service, amb més de 300 preguntes sobre absolutament tots els detalls sobre el transport.
SQAS Core, on es defineixen les pràctiques de la direcció per a implantar i mantenir aquesta política en tota l’empresa: formació, informació, plans d’acció…

En tots dos casos, es detallen tant les mesures de seguretat i qualitat com la metodologia que fa servir l’empresa. Un cop feta l’avaluació, l’empresa auditora emet un atestat que autoritza la companyia a portar el distintiu corresponent.

 

Els avantatges del qüestionari SQAS

El SQAS té molts avantatges, tant per al proveïdor de serveis logístics com per a les empreses del sector químic.

Criteris homologats. El proveïdor no ha de sotmetre’s a avaluacions repetides, ja que l’els criteris SQAS estan estandarditzats per a tota la indústria química europea.
Avaluació objectiva. Els auditors són inspectors independents i especialistes en certificació i normalització.
Procés de presa decisions més ràpid. Les companyies avaluades figuren en un llistat en la pàgina web de CEFID.
Millora continuada. El proveïdor avaluat disposa d’informació sobre els seus punts forts i febles.

A Multitrans estem compromesos amb els valors de la indústria química. Per això hem realitzat el qüestionari, no sols com a garantia de qualitat, sinó, sobretot, com a eina de millora constant.

Obrir chat
¿Necesitas ayuda?
Salutacions.
En què podem ajudar-te?