Multitrans en el Port de Barcelona

Només l’any 2020, el port de Barcelona va operar 58.492.611 tones de mercaderies, gairebé totes elles articles d’exportació o importació.

Això és una prova de la importància estratègica que revesteixen els ports marítims dins de la cadena mundial de subministraments. El port és el punt de connexió entre els grans portacontenidors i els camions i trens que distribueixen aquesta mercaderia a tot el territori.

Com podem imaginar, el port és un sistema enormement complex, on es realitzen infinitat d’activitats de càrrega i descàrregues, administratives, de seguretat, d’avituallament…

De fet, els ports internacionals, com el Port de Barcelona, són zones franques. A l’interior de les seves instal·lacions es realitzen els tràmits duaners i, per tant,
es requereix autorització per a entrar en el recinte, on hi ha unes certes mesures de seguretat.

Per això, les operacions en el port revesteixen unes certes peculiaritats. Vegem-ho.

Operacions de càrrega

El nostre camió surt de les instal·lacions de Multitrans. La seva missió és carregar un contenidor estàndard (de nom tècnic, TEU) i portar-ho al magatzem del nostre client.

Per a facilitar els tràmits, el Port de Barcelona ofereix la plataforma Portic, que ens permet mantenir-nos en contacte amb la resta d’actors del procés de càrrega i descàrrega: transitaris, estibadors, etc. Això ens permet arrencar el vehicle amb la major part de la informació al dia.

Com ja t’hem explicat, la nostra campa es troba a només cinc minuts del port. El trajecte és molt curt. Una altra cosa és l’espera, que pot ser prolongada. Per a reduir-la, l’Autoritat Portuària ens ofereix el portal Temps d’Accés, que ens permet reservar franges horàries i consultar els temps d’espera.

Una vegada hem passat el control d’entrada, ens adrecem a la terminal de contenidors. Normalment, els tràmits administratius es realitzen en línia. Així que el conductor es limita a les operacions tècniques. A més, i a causa del Covid, els conductors no poden abandonar la seva cabina.

A continuació acudim a l’àrea on s’apilen els contenidors. Mentre una grua de càrrega lateral –sidelifter– eleva el TEU corresponent, el camió es manté a l’espera. Una vegada elevada, ens situarem perfectament alineats amb el contenidor, perquè la grua el dipositi sobre el remolc. Ja ens em podem anar?

Doncs no: abans d’abandonar el port, encara ens queda un altre pas: el tràmit duaner. Aquesta gestió la realitza el nostre client, però el nostre conductor haurà de sotmetre’s al que disposin les autoritats, com, per exemple, una revisió aleatòria de la càrrega.

Finalment, el nostre vehicle surt del port i es dirigeix a les instal·lacions del client, on descarregarà el contenidor.

Operacions de descàrrega

Amb el remolc descarregat, un altre client pròxim ens espera per a portar un altre contenidor al port. Així rendibilitzarem el trajecte de retorn.

Després de carregar el nou contenidor, tornem al port. Allí haurem de realitzar novament el tràmit de duanes. Superat aquest, anem al moll, al costat del vaixell ja descarregat, on trobarem les piles de contenidors, en una àrea delimitada per dos raïls.

En aquest cas, la descàrrega la realitzarà un gegantí pont grua operat per un estibador. Ens situarem en la cua de descàrrega. Quan arriba el nostre torn, ens alinearem perfectament amb la pila, alliberarem el contenidor i de la resta s’encarrega l’estibador, que elevarà el contenidor i el situarà a la part alta de la pila.

I ja estem! Avui ja hem efectuat dues operacions amb un dels seixanta camions de la nostra flota que operen diàriament.

Fins ben aviat!

Obrir chat
¿Necesitas ayuda?
Salutacions.
En què podem ajudar-te?